Rhowch eich treinyrs am eich traed ac ewch amdani!

Mae Hi’n Rhedeg: Caerdydd Rhyw berthynas marmite oedd gen i â rhedeg. Erioed wedi f’ystyried fy hun yn rhedwraig naturiol ac i fo’n onest, ro’n i’n casáu rhedeg fel person ifanc. Roedd y syniad o redeg traws gwlad neu rasys mabolgampau yn yr ysgol yn codi ofn arna i braidd er fy mod yn mwynhauContinue reading “Rhowch eich treinyrs am eich traed ac ewch amdani!”

“Go at your pace, don’t worry!”

One of our members, Catrin Mair Griffiths describes how she found the confidence to run again with She Runs: Cardiff “If you’ve put your trainers on and you are running, you are a runner!”  These were some of the quotes that I heard on my first day running with She Runs: Cardiff. I had notContinue reading ““Go at your pace, don’t worry!””