Events/ Digwyddiadau

She Runs: Cardiff Summer Relay in aid of Kidney Wales!

Saturday July 3rd 2021 from 7am – 7pm

The She Runs: Cardiff Summer Relay is back and this year it’s going to be bigger than ever! We are welcoming runners from all over Wales and beyond to join with us in this fun event.

You are invited to join She Runs: Cardiff this July in a fun event to raise money for Kidney Wales, an important charity which is very close to our hearts at SRC.
Run, walk or use your wheelchair to cover as much ground as possible in 12 hours as a team.

Entry is free, with an optional donation of whatever you can afford to the SRC Justgiving Page in aid of Kidney Wales.

Runners from all over Wales and beyond will be running in teams of 24 covering 30 minutes each consecutively from 7am to 7pm. How many miles can we all cover in 12 hours?

How to enter:

 • Recruit a team of up to 24 Runners, Walkers or Wheelchair participants. (There are 24 half hour slots. Participants are able to run more than 1 x 30 min slot if they wish)
 • Fill in the form below:
 • On the day we will ask you to send a distance update at half way so we can inform everyone on our progress!
 • We suggest you set up a team WhatsApp group to get the team spirit going and give your team mates the best support on the day 🙂
 • Most importantly – have fun!

(Info above is for Relay entrants who are not part of SR:C – SR:C Members head to our Facebook Group for info on joining our teams.)

Ras Gyfnewid Haf ‘Mae Hi’n Rhedeg: Caerdydd’ er budd Aren Cymru

Dydd Sadwrn 3ydd Gorffennaf, 2021
7yb – 7yh

Mae Ras Gyfnewid yr Haf Mae Hi’n Rhedeg: Caerdydd nôl, a’r blwyddyn yma mae’n fwy nag erioed! Rydym yn croesawi rhedwyr o dros Gymru a thu hwnt i ymuno â ni yn y digwyddiad hwylus yma.

Dyma eich wahodd chi i ymuno â Mae Hi’n Rhedeg: Caerdydd yn y ras llawn hwyl yma ym mis Gorffennaf, i godi arian er budd Aren Cymru – achos bwysig iawn, sy’n agos i’n calonnau ni yn MHRC. 

Cewch rhedeg, cerdded neu ddefnyddio eich cadair olwyn i fynd mor bell a phosib o fewn 12 awr fel tîm. 

Mae mynediad yn rhad ac am ddim, gyda chyfraniad dewisol o beth bynnag gallwch chi fforddio i dudalen JustGiving MHRC er budd Aren Cymru. 

Bydd rhedwyr ar draws Cymru a thu hwnt yn rhedeg mewn timoedd o hyd at 24, am 30 munud yr un, yn ddilynol o 7yb hyd 7yh. Faint o ffiltiroedd newn ni gyd neud o fewn 12 awr? 

SUT I YMUNO:

 • Recriwtiwch tîm o hyd at 24 rhedwyr, cerddywr neu cyfrannwyr a chadair olwyn (Mae na 24 slot 30 munud. Caiff cyfrannwyr neud mwy nag un slot os hoffen nhw.)
 • Llenwch y ffurflen isod:
 • Ebostiwch y ffurflen at sherunscardiff.relay@gmail.com.
 • Dechreuwch eich dudalen tîm er mwy codi arian trwy mynd at www.justgiving.com/team/Sherunscardiff a dewiswch ‘ymuno â’r tîm’ a dilynwch y camau. Byddwch wedyn yn gallu gweld yn union faint mae eich tîm unigol wedi codi tra’n cyfrannu at cyfanswm y digwyddiad. Os oes well gennych chi gallwch cyfrannu yn uniongyrchol i dudalen SRC trwy www.justgiving.com/fundraising/Sherunscardiff-kidneywales.
 • Sicrhewch eich bod yn dilyn dudalen Facebook Mae Hi’n Rhedeg: Caerdydd er mwyn derbyn y wybodaeth diweddaraf ar y diwrnod. Rydyn ni hefyd ar Instagram a Twitter a bydd wybodaeth yno hefyd.
 • Ar y diwrnod gofynnwn i chi danfon eich pellter hanner ffordd trwy’r diwrnod er mwyn diweddaru pawb ar ein cynnydd!
 • Rydyn yn argymell defnyddio WhatApp i greu tîm er mwyn cefnogi eich gilydd fel tîm ar y diwrnod.
 • Ac yn mwyaf bwysig – joiwch!!
%d bloggers like this: