Merchandise/ Nwyddau

You may have noticed we love purple at SR:C. Please see below for info on where you can buy some lovely purple things!

Falle eich bod wedi sylwi bod ni’n caru porffor yn MHR:C. Gwelwch isod am fanylion o le gallwch chi prynu nwyddau porffor hyfryd!

Penwisg

To join our purple posse head over to Penwisg. You can find t-shirts, hoodies, vests, buffs, hats & more!

I ymuno gyda’r possi porffor cerwch draw i Penwisg. Yna fe ffeindiwch crysau t, festiau, hwdis, byffs, hetiau a mwy!

Absolute Mug

Purchase your own personalised She Runs: Cardiff mug from Absolute Mug!

Prynwch mwg Mae Hi’n Rhedeg: Caerdydd i chi’ch hun gan Absolute Mug!

Notch

Celebrate your SR:C membership & achievements with these gorgeous bracelets and notches! A wide range of Notches are available.

Dathlwch eich llwyddiannau ac aelodaeth o MHR:C gyda un o’r breichledau & rhiciau hyfryd yma! Mae ystod eang o riciau ar gael.

%d bloggers like this: