Merchandise/ Nwyddau

You may have noticed we love purple at SR:C. Please see below for info on where you can buy some lovely purple things!

Falle eich bod wedi sylwi bod ni’n caru porffor yn MHR:C. Gwelwch isod am fanylion o le gallwch chi prynu nwyddau porffor hyfryd!

K n M’s Embroidery

To join our purple posse head over to KnM’s Embroidery. You can find t-shirts, hoodies, vests, high-vis tops, hats & more!

I ymuno gyda’r possi porffor cerwch draw i KnM’s Embroidery. Yna fe ffeindiwch crysau t, festiau, hwdis, topiau hi-fis, hetiau a mwy!

Lunabands

The perfect runner’s accessory – the ‘buff’ can be used as a headband, scarf, face covering, sweatband for your wrist or even (according to one of our buddies) and emergency bra?! Get your She Runs: Cardiff buff from the lovely Lunabands… and do check out the other funky designs too.

Cerwch i Lunabands i brynu un o’r bandiau hyfryd yma sydd ag amryw o ddefnyddiau!

Absolute Mug

Purchase your own personalised She Runs: Cardiff mug from Absolute Mug!

Prynwch mwg Mae Hi’n Rhedeg: Caerdydd i chi’ch hun gan Absolute Mug!

Notch

Celebrate your SR:C membership & achievements with these gorgeous bracelets, keyrings and notches! A wide range of Notches are available.

Dathlwch eich llwyddiannau ac aelodaeth o MHR:C gyda un o’r breichledau & rhiciau hyfryd yma! Mae ystod eang o riciau ar gael.

Personal Best Vests

A customised Personal Best Vest print is the perfect memento for any She Runs: Cardiff member to celebrate a significant race, a new PB or smashing a milestone.

These vibrant A4 giclée prints can be personalised with any runner’s name, race and finishing time, and are available to purchase unframed or in a black frame with a PH-neutral mount that will not discolour the print and family safe perspex front.

10% of the print proceeds from this design will be donated directly to Women’s Aid Cardiff to support the great work that they do.


Print ‘Personal Best Vest’ yw’r memento perffaith i unrhyw aelod Mae Hi’n Rhedeg: Caerdydd i ddathlu unrhyw ras sylweddol, PB newydd neu am dorri carreg filltir. 

Gellir personoli’r printiau giclée A4 bywiog hyn gydag enw, ras ac amser gorffen unrhyw redwr, ac maent ar gael i’w prynu heb ffrâm neu mewn ffrâm ddu gyda mownt PH-niwtral na fydd yn dad-liwio’r print a gyda blaen persbecs sy’n saff i’r teulu.

Bydd 10% o’r elw o’r print yn cael ei roi yn uniongyrchol i Gymorth Merched Caerdydd i gefnogi’r gwaith gwych maen nhw’n ei wneud.

%d bloggers like this: