About/ Amdanom ni

Introducing She Runs: Cardiff

Gan gyflwyno Mae Hi’n Rhedeg: Caerdydd

She Runs: Cardiff is a women only social running group based in Cardiff. Our aim is to develop a supportive, inclusive and friendly running community, for the benefit of our health, wellbeing and happiness. #forthejoyofrunning

Before lockdown, our weekly 5k social runs took place every Sunday at 8am and Wednesday at 730pm from Penylan Library/Leisure Centre with support from our Run Buddies. Speed isn’t important and no one gets left behind. After our Sunday run we head to a café for cake, coffee and chats. If you just want to join for coffee and chat with like minded ladies, you’re welcome to join us.

Currently in place of our social runs we hold virtual runs on Sunday and Wednesday where we share our solo runs within our facebook group.

**Please note all runs are at your own risk as we are a social running group at the moment**.

Dyma glwb rhedeg cymdeithasol i fenywod wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Ein nod yw datblygu cymuned redeg gyfeillgar, cefnogol a chynhwysol, er budd ein hiechyd, hapusrwydd a lles. #rhedabyddhapus

Cyn ‘caulawr’ roeddwn ni’n cynnig 5k wythnosol bob bore Sul am 8yb a phob nos Fercher am 730yh gan gwrdd wrth ymyl Llyfrgell Penylan gyda chefnogaeth gan ein Bydis Rhedeg. Nid yw cyflymdra yn bwysig a chaiff neb eu gadael ar ôl. Byddwn yn rhedeg gyda’n gilydd. Pob bore Sul, ar ôl rhedeg, byddwn yn mynd i gaffi lleol am goffi, cacennau a chlonc. Mae croeso mawr ichi ymuno!

Ar hyn o bryd gan nad ydym yn cael cwrdd rydyn ni’n cynnal ‘Rhith – rhediad’ pob dydd Sul a Mercher lle rydyn ni’n rhannu ein rhediadau unikal o fewn y grwp facebook.

*Noder os gwelwch yn dda – clwb cymdeithasol ydyn ni ar hyn o bryd felly byddwch yn rhedeg ar eich risg eich hun.*

%d bloggers like this: