About/ Amdanom ni

Introducing She Runs: Cardiff

Gan gyflwyno Mae Hi’n Rhedeg: Caerdydd

She Runs: Cardiff is a women only social running group based in Cardiff. Our aim is to develop a supportive, inclusive and friendly running community, for the benefit of our health, wellbeing and happiness. #forthejoyofrunning

We hold twice weekly runs in various locations on a Wednesday evening at 730pm and a Sunday morning at 8am. We offer a C25K group, social 5k, speed & hill sessions and ad-hoc trail runs. Spaces must be booked in advance via Eventbrite. The sign up link is posted the Wednesday or Sunday before each week in our private Facebook group. Please visit She Runs: Cardiff and be sure to answer the membership questions to join. If you are not on Facebook do send us an email at sheruns.cardiff@gmail.com for further info.

We also hold virtual runs on Sunday and Wednesday where we share our solo runs within our Facebook group for those who can’t make an in-person run.

**Please note all our social runs are at your own risk but our C25k, Hill, Speed & Trail sessions are run by a fully qualified LiRF (Leader in Running Fitness) or CiRF (Coach in Running Fitness).**.

Dyma glwb rhedeg cymdeithasol i fenywod wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Ein nod yw datblygu cymuned redeg gyfeillgar, cefnogol a chynhwysol, er budd ein hiechyd, hapusrwydd a lles. #rhedabyddhapus

Rydyn ni’n cynnig rhediad bob bore Sul am 8yb a phob nos Fercher am 730yh dros amryw leoliadau yng Nghaerdydd. Mae sesiynau C25K, 5k Cymdeithasol, cyflymdra, Bryniau & Trêl ad-hoc. Mae angen bwcio lle trwy Eventbrite ymlaen-llaw. Mae linc i fwcio lle yn cael ei postio yn ein grwp Facebook preifat. Ymunwch try ymweld Mae Hi’n Rhedeg: Caerdydd a sicrhewch eich bod yn ateb y cwestiynau aelodaeth. Os nad oes gennych chi Facebook danfonwch ebost atom sheruns.cardiff@gmail.com i gael mwy o wybodaeth.

Rydyn ni hefyd yn cynnal ‘Rhith – rhediad’ pob dydd Sul a Mercher lle rydyn ni’n rhannu ein rhediadau unigol o fewn y grwp facebook.

*Noder os gwelwch yn dda – mae ein rasys cymdeithasol i gyd ar eich risg eich hun, ond mae ein sesiynau C25K, bryn, cyflymdra a Trêl yn cael eu harwain gan Arweinydd mewn Ffitrwydd Rhedeg (LiRF) neu Hyfforddwr mewn Ffitrwydd Rhedeg (CiRF)*

%d bloggers like this: